Scroll Top

Bore Cyfarfod yr Ymgeisydd yng Nghlwb Golff Grove, Porthcawl – Mawrth 2024

f406d497-7737-4384-98f9-f95d8ef852c9

Diolch i bawb a ddaeth i Glwb Golff y Grove ddoe i gwrdd â mi fy hun fel Darpar Ymgeisydd Seneddol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cawsom ni gyd awr neu ddwy hyfryd o sgwrs dros goffi, te, a bisgedi. Braf oedd cael sgwrsio gyda chi i gyd a diolch i Toby, ymgeisydd Bro Morgannwg am gefnogi’r digwyddiad hefyd.

Sicrhaodd staff y Grove fod gennym bopeth yr oeddem ei eisiau ar ffurf diodydd, felly diolch.

Braf gweld chi gyd wedi ymlacio ac yn sgwrsio. Felly unwaith eto, diolch.